Rolnik w sieci

Grupa docelowa:

Osoby posiadające podstawowe umiejętności komputerowe. Jednocześnie posiadają one doświadczenie w produkcji rolnej i chciałyby sprofesjonalizować swoją działalność poprzez narzędzia dostępne w sieci.

 

Cele szkolenia:

Osiągnięcie przez uczestnika projektu wiedzy i umiejętności w zakresie ICT określonych w programie szkolenia.

 

Zagadnienia:

1. Korzystanie z serwisów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

2. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników (można skorzystać z przykładów aplikacji dostępnych na wybranych z ww. stron e-administracji np. geoportal, czy ksow.pl, agro-alarm.pl): jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa autorskiego).

3. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie.

4. Korzystanie z serwisów społecznościowych.

5. Pozyskiwanie informacji z sieci.

6. Media społecznościowe.

7. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami.

8. Prowadzenie rozmów przez Internet (np. wideo rozmowy, rozmowy grupowe).

9. Zakupy i sprzedaż przez Internet.

10. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin.

11. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demoserwisów bankowych).

12. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń).

13. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

14. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

15. Wykorzystanie profilu zaufanego.

16. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje).

17. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl).

18. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.

19. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl).

20. Podstawowe usługi online ARiMR (w szczególności: arimr.gov.pl) - zasady wypełniania wniosków i załatwiania spraw online.

21. Usługi online ARR/ANR/ODR - docelowo KOWR.

22. Usługi online GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS - docelowo PIBŻ.

23. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników.

 

Materiały szkoleniowe:

 

Prezentacja z materiałami szkoleniowymi dla modułu "Rolnik w sieci"

 

Zasady bezpiecznego korzystania z komputera

 

e-Urząd - Korzystaj z usług publicznych bez wychodzenia z domu

 

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji

 

Przeglądarki i wyszukiwarki

 

Przydatne programy narzędziowe

 

KLAZULA RODO DLA UCZESTNIKA

28 listopada 2020

Rewolucja cyfrowa
w Gminie Zbiczno

KLAZULA RODO DLA UCZESTNIKA