Rodzic w Internecie

Grupa docelowa:

Rodzice i/lub opiekunowie dzieci chcący przygotować się do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego (mądrego) korzystania z zasobów sieci Internet.

 

Cel szkolenia:

1. Znajomość najważniejszych pojęć i definicji związanych z kwestiami bezpieczeństwa w sieci, zasobami cyfrowymi.

2. Znajomość najważniejszych narzędzi do ochrony dziecka w sieci (w tym przeglądarki internetowe, system klasyfikacji treści PEGI, systemy kontroli rodzicielskiej).

3. Znajomość zagadnień prawnych związanych z wykorzystaniem treści dostępnych w sieci oraz korzystaniem z portali społecznościowych.

 

Zagadnienia szkoleniowe:

1. Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci.

2. Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI).

3. Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych.

4. Umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych (film, muzyka, książki etc.) streaming, VOD, itp., pobieranie plików, aplikacje.

5. Korzystanie z bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych.

6. Wyszukiwanie wartościowych treści dla dzieci i rodziców wraz z oceną wiarygodności źródeł informacji:a. związanych z rozwojem zainteresowań,b. treści edukacyjne,c. zasoby kultury,d. gry komputerowe i gry online,e. strony instytucji publicznych,f. związanych ze zdrowiem, w tym na portalach, gdzie informacjami dzielą się inni użytkownicy.

7. Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Ninateka, POLONA).

8. Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci.

9. Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI).

10. Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w Internecie (zakupy, sprzedaż, zawieranie umów, płatności elektroniczne) oraz płatności wewnątrz aplikacji mobilnych. Odpowiedzialność prawna rodziców za postępowanie dziecka w Internecie, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów wybranych serwisów internetowych.

11. Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko w Internecie, w tym:a. sposoby reagowania na zagrożenia w sieci (hate, trolling, kradzież treści) i znajomość instytucji świadczących pomoc w tym zakresie (np. telefon dla rodziców 800 100 100),b. tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi etc.,c. bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanied. różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w Internecie.

12. Symptomy nadużywania Internetu przez dziecko i reakcja na nie.

13. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

14. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania.

15. Korzystanie z procesorów tekstu.

16. Prawo autorskie w zakresie istotnym dla rodziców i dzieci.

17. Korzystanie z banków zdjęć / klipów /dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania.

18. Korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym prowadzenie profilu na Facebooku,YouTube, Twitterze, Instagramie i in. (wiedza o ograniczeniach wiekowych na poszczególnych portalach).

19. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

20. Wykorzystanie profilu zaufanego.

21. Uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

 

 

Materiały szkoleniowe do pobrania:

 

Rodzic w Internecie - prezentacja ze szkolenia

 

Charakterystyka platform internetowych oferujących dostęp do video na życzenie

 

Prezentacja - Jak mądrze kontrolować aktywność swojego dziecka w sieci

 

Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci

 

Bezpieczeństwo w sieci - szkoleniowy materiał filmowy

 

Publikujemy własną twórczość na Facebooku (wstęp do social media)

 

Publikujemy własne filmy w serwisie YouTube

 

Profil zaufany i EPUAP - instrukcja

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO OPISU MODUŁÓW

24 listopada 2020

Rewolucja cyfrowa
w Gminie Zbiczno

KLAZULA RODO DLA UCZESTNIKA