„Rodzic w Internecie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój biznes w sieci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

„Moje finanse i transakcje w sieci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Działam w sieciach społecznościowych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tworzę własną stronę internetową, blog”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rolnik w sieci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kultura w sieci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rolnik w sieci” – (zawiera m.in. pozyskiwanie informacji w sieci; komunikacja elektroniczna; uzyskiwanie pomocy online; zakupy i sprzedaż przez Internet; licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin; zarządzanie kontem bankowym online; sprawdzanie prognoz pogody w Internecie; ochrona przed oszustwami w Internecie; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; ePUAP i profil zaufany; aplikacje mobilne dla rolników; rozliczenia podatkowe online; portale wspierające działalność rolniczą).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

„Działam w sieciach społecznościowych” – (zawiera m.in. wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań; prowadzenie rozmów przez Internet; bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych; Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; tworzenie i prowadzenie bloga; rezerwacja podróży online; ePUAP i profil zaufany; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; promowanie wydarzeń w sieciach społecznościowych).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

„Moje finanse i transakcje w sieci” – (zawiera m.in. prawa konsumenta; wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta; bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci; uzyskiwanie pomocy online; zakupy i sprzedaż przez Internet; zarządzanie kontem bankowym online, płatności elektroniczne; rezerwacja podróży online; aplikacje zapewniające bezpieczeństwo w sieci; ePUAP i profil zaufany; deklaracje podatkowe online).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

„Mój biznes w sieci” – (zawiera m.in. Wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego; rozpowszechnianie w sieci informacji o swoim biznesie; wykorzystanie materiałów z sieci; prowadzenie rozmów przez Internet; komunikacja elektroniczna z dostawcami i klientami; marketing w Internecie; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; przydatne aplikacje; ePUAP i profil zaufany; rozliczenia podatkowe, deklaracje i składki na ZUS online).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

 

„Tworzę własną stronę internetową, blog” – (zawiera m.in. rozpowszechnianie w sieci informacji o swojej stronie; wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań; uzyskiwanie pomocy online; komunikacja z odbiorcami strony; hosting strony i rejestracja domeny; korzystanie z analityki internetowej; reklama w Internecie; Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; prawo autorskie, plagiat, prawo cytatu; ePUAP i profil zaufany).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

Rewolucja cyfrowa
w Gminie Zbiczno

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować - ZAPISZ SIĘ NA WYBRANE SZKOLENIE

Formularz rekrutacyjny i deklaracja udziału w projekcie

Załącznik do formularza - Oświadczenie RODO

Oświadczenie uczestnika o niepełnosprawności

Plakat promocyjny

KLAZULA RODO (OGÓLNA)

„Rodzic w Internecie” – (zawiera m.in. wartościowe gry i treści kulturalne oraz edukacyjne dla dzieci i rodziców; wykorzystanie stron instytucji publicznych; bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych; uzyskiwanie pomocy online; zasady bezpieczeństwa w Internecie; korzystanie z zasobów cyfrowych; ochrona przed złośliwym oprogramowaniem; wnioski Rodzina 500+ i Karta Dużej Rodziny online)

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

„Kultura w sieci” – (zawiera m.in. wirtualne galerie muzealne; wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych; prowadzenie rozmów przez Internet; uzyskiwanie pomocy online; ePUAP i profil zaufany; Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; korzystanie z map w Internecie; korzystanie z e-booków i audiobooków; rezerwacja biletów online; zakup oprogramowania w sieci; przydatne aplikacje; treści kulturalne w Internecie).

 

Kliknij na nazwę szkolenia aby zapoznać się ze szczegółami oraz pobrać materiały szkoleniowe.

Uczestnikiem projektu może być każdy mieszkaniec województwa kujawsko – pomorskiego, który ukończył 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Osoba taka może mieć jednak nie więcej niż 75 lat. Uczestnik powinien zamieszkiwać lub być zameldowany na terenie gminy Zbiczno, na obszarze której realizowany jest mikroprojekt. Osoby niezamieszkujące lub niezameldowane na terenie gminy Zbiczno mogą uczestniczyć w szkoleniach pod warunkiem złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu w takich samych szkoleniach w innej gminie.

 

Założeniem projektu jest aby każdy uczestnik otrzymał kompetencje cyfrowe tj. zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych w zakresie: umiejętności informacyjnych, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności związanych z oprogramowaniem, umiejętności korzystania z usług publicznych.