goksir@zbiczno.pl

+48 56 49 393 70

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji

87-305 Zbiczno 199

 

Rewolucja cyfrowa
w Gminie Zbiczno

Gmin@ na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno

Gmina Zbiczno realizuje mikroprojekt pod nazwą: „Rewolucja cyfrowa w gminie Zbiczno” w ramach przedsięwzięcia pt.: „Gmina na Czasie”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Zbiczno. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.  Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy gminy oraz województwa kujawsko-pomorskiego w wieku powyżej 25 roku życia, którzy zapiszą się na wybrane przez siebie szkolenie.

Gmin@ na Czasie - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko - pomorskim

Dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy w ciągu ostatnich lat spowodował wiele zmian w jakości i poziomie życia ludzkości. Jednym z bardzo dynamicznie rozwijających się obszarów życia jest rozwój technologii informacyjnych – początkowo obecnych w nielicznych obszarach życia, aktualnie powszechnie dostępnych dla każdego człowieka. Technologie informacyjne, rozumiane jako całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji, stały się nieodzownym elementem funkcjonowania we współczesnym świecie. Zjawisko wykluczenia cyfrowego, polegające na powstaniu różnic między osobami, które posiadają dostęp do technologii informacyjnych,a tymi, które takiego dostępu nie mają, jest bardzo powszechne.Dotyczy ono wielu grup społecznych, które można zdefiniować ze względu na wiek, pochodzenie społeczne, status finansowy, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Wykluczenie cyfrowe jest procesem dynamicznym, stale obecnym w społeczeństwie. Jego dynamika polega na tym, że pogłębiają się różnice między poszczególnymi grupami społecznymi w związku z szybkim rozwojem technologii informacyjnych.

 

Źródło: Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Sebastian Wojczyk "Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".

 

Odpowiedzią na deficyt części mieszkańców gminy Zbiczno w zakresie kompetencji cyfrowych jest udział w projekcie "Gmina na Czasie - rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno. Sprawdź już teraz, czy możesz wziąć udział w projekcie.

 

 

 

Kontakt z biurem projektu

Warunki udziału
i dokumenty zgłoszeniowe